Ako si založiť živnosť

Rozhodli  ste sa založiť si živnosť? Zozbierali sme pre vás zopár rád/informácií ako na to, ktoré sme vám zoradili v nasledujúcich krokoch:

1. krok

V prvom kroku by ste sa mali rozhodnúť, v akej oblasti budete podnikať – ide o výber predmetu podnikania. Spíšte si zoznam všetkých predmetov činností, ktoré chcete vykonávať. Preverte si, či potrebujete splniť určité predpoklady (vzdelanie, prax a pod.) na výkon zvolenej živnosti. O rozdelení živností sa dozviete viac na Druhy živností, alebo priamo na príslušnom obvodnom úrade (odbor živnostenského podnikania).

 

2. krok

V ďalšom kroku si zvoľte obchodné meno. Pre obchodné mená fyzických osôb SZČO platí pravidlo, že na začiatku názvu musí byť vaše meno a priezvisko. Za ním môže byť ešte názov firmy, napr.:  Janko Hraško – Autoservis HRÁŠKOVO.

 

3. krok

Skôr ako sa vyberiete na živnostenský úrad si zistite stránkové dni a hodiny (štvrtky bývajú zvyčajne nestránkové) a pozrite si aktuálne poplatky a nakúpte kolky.

nehnuteľnosti ako miestu podnikania, prípadne prevádzkarne budete musieť preukázať vzťah (vlastnícky alebo nájomný) listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou (prípadne zmluvou o budúcej zmluve).

 

4. krok

Teraz si môžete na živnostenskom úrade vyplniť tlačivá. Nezabudnite si so sebou vziať občiansky preukaz, nakúpene kolky a ak sa na prevádzkovanie živnosti vyžadujú osobitné osvedčenia, musíte predložiť aj tie (napr. vysokoškolský diplom). Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) vám vydajú do 5 pracovných dní.

Živnostenské úrady ako jednotné kontaktné centrá (JKC) za vás dnes vybavia mnohé formality: požiadajú za vás o výpis z registra trestov, prihlásia vás ako SZČO do zdravotnej poisťovne na platbu zdravotných odvodov či na daňový úrad na platbu dane z príjmu fyzických osôb.

 

5. krok

Do 8 dní od vydania živnostenského listu však musíte ako SZČO priamo zdravotnej poisťovni oznámiť výšku preddavkov, ktoré budete platiť na verejné zdravotné poistenie.

Rovnako aj ostatné úkony, ako odvod preddavkov, ročné zúčtovanie, odvedenie nedoplatku na poistnom a odpis ročného zúčtovania musíte odkomunikovať priamo s pobočkami zdravotnej poisťovne.

 

6. krok

prvom roku podnikania platenie odvodov do Sociálnej poisťovne je dobrovoľné, ale majte na pamäti, pokiaľ sa neprihlásite, nebude sa vám za tento čas započítavať nič do dôchodku. Nebudete mať taktiež nárok na podporu v nezamestnanosti či na nemocenské dávky, materské. Preto ak chcete, do sociálnej poisťovne sa môžete prihlásiť ako dobrovoľne poistená osoba. Viac sa dozviete aj tu Dôchodkové poistenie.

 

7. krok

Keďže vás živnostenský úrad ako SZČO prihlásil na daňový úrad na platbu dane z príjmu fyzických osôb, poštou vám príde oznámenie o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ), ktoré budete uvádzať na faktúrach a budete ho používať ako váš identifikátor pri kontakte s daňovým úradom. Prípadne vám odporúčame sa osobne dohodnúť s pracovníčkami daňového úradu na termíne, kedy si môžete prísť osobne prevziať kartičku. Viac o celej

agende sa dozviete  Daňové a iné povinnosti pri podnikaní

 

8. Krok

Založte si podnikateľský účet, poprípade si nastavte trvalé príkazy pre odvody do zdravotnej poisťovne, neskôr aj do sociálnej poisťovne. Číslo účtu nahláste na daňový úrad do 15 dní od jeho založenia, nie je to povinné ale má to svoje výhody. Ak by ste sa chceli stať dobrovoľným platcom DPH, musíte o to požiadať na daňovom úrade.

 

Ostatné formality

Existujú aj formality, ktoré sú dôležité  pre podnikateľov, nie však pre všetkých. Medzi takéto patrí:

  • Zriadenie a ohlásenie prevádzkarne (autorizovanie inšpekčnej knihy, preukázanie vlastníckeho alebo nájomného vzťahu ku prevádzkarni )
  • registrácia registračnej pokladnice,
  • registrácia platiteľa DPH,
  • registrácia platiteľa dane z motorových vozidiel (iba tí, ktorí používajú auto na podnikanie),
  • registrácia na Úrade verejného zdravotníctva,
  • registrácia ochrannej známky/loga,
  • zriadenie podnikateľského účtu,
  • ustanovenie zodpovedného zástupcu.
Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím