Nová požiadavka
Nahrať súbor

Navýšenie kreditu

Kredit pre propagáciu referencií a článkov v sieti Facebook alebo telefonické/SMS oslovenie zákazníka.

Skontrolujte kontaktné údaje


Kontakt, ktorý chcete požiadať o hodnotenie neobsahuje všetky údaje. Prosím doplňte si ich:

Kurz anglického jazyka pre mládež a dospelých v kombinácii so slovenským a zahraničným lektorom v šk.r. 2014/15. Naše kurzy Vás posunú ďalej, Vaša jazyková vybavenosť zlepší sebavedomie a prinesie úspechy v práci aj v živote v komunikácií pri cestovaní alebo na internete.Vyberte si kurzy JŠ Progres a získate:jazykové zručnosti (čítanie,písanie,počúvanie a rozprávanie) prebiehajú polointenzívnou formou v popoludňajších hodinách.Najmodernejšie učebnice s množstvom materiálov, kombinácia výučby so zahr. lektormi, kvalifikovaní, slovenskí lektori a profesionálny prístup sú zárukou kvality výučby.

Zariadime pre Vás:

Jazyková škola Progres ponúka jazykový tábor Progresáčik s dennou dochádzkou, s jedinečným rozprávkovým programom,
spojený so zážitkovým učením sa angličtiny so zahraničnou lektorkou


REGISTRÁCIA do tábora v 1.termíne od 01.7. do 03.7.2015 online alebo cez email do 26.6.2015 REGISTRÁCIA do tábora v 2.termíne od 20.7. do 24.7.2015 online alebo cez email do 15.7.2015
Program 1. denného letného jazykového tábora

Certifikáty

vianc info na:
http://www.jsprogres.sk/letny-tabor


Detská jazyková škola
Naučiť sa dobre cudzí jazyk trvá niekoľko rokov. Preto je optimálne začať s jeho výučbou čo najskôr, keď dieťa ešte nevníma jazyk ako bariéru, ale ako jeden z možných spôsobov dorozumievania sa. Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, na základe čoho vyučovanie prebieha v spontánnych, ale aj simulovaných hraných situáciách.

Certifikáty

Anglický jazyk pre mládež a dospelých

štandardné kurzy
konverzačné kurzy
obchodná angličtina

- štúdium všeobecného jazyka
- rozvíjanie jazykových schopností
- polointenzívne v popoludňajších hodinách
- vyučujeme medzinárodnou metódou TEFL
- používame najmodernejšie učebnice
- od 3.ročníka so zahraničným lektorom
- kvalifikovaní, skúsení lektori
- profesionálny prístup


Individuálne hodiny patria k najefektívnejšej forme štúdia.Tento typ výučby maximálne vychádza v ústrety individuálnym požiadavkám klienta, na základe ktorých JŠ Progres vypracuje individuálny študijný plán.Výučba 1 alebo 2 poslucháčov flexibilným tempom prináša rýchle výsledky.

Zameranie výučby:
Obsah štúdia je koncipovaný v súlade s jazykovou úrovňou klienta, na základe ktorej je zaradený do jednotlivého znalostného stupňa od začiatočníka po veľmi pokročilého.Zá­kazník si podľa svojich požiadaviek môže zvoliť štúdium všeobecného či odborného jazyka, so slovenským či zahraničným lektorom.


Jazykové kurzy sú určené pre všetkých záujemcov, ktorí už majú zvládnuté základy všeobecného jazyka a chcú sa zamerať na rozvoj konverzácie. Konverzačné kurzy sú vedené rodeným anglicky hovoriacim lektorom.

Charakteristika kurzov:
Kurzy sú profesionálne vedené skúsenými rodenými anglickými lektormi. Témy sú vyberané predovšetkým zo spoločenského p rostredia (napr. cestovanie,stra­vovanie, kultúra,televízia, nakupovanie, móda, šport, hudba, zdravie, kariéra a iné aktuálne témy).

Certifikáty

Konverzačné kurzy sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností:

rozšírenie slovnej zásoby o hovorové výrazy ako aj idiomatické výrazy
zlepšenie výslovnosti, spontánnosti a plynulosti pri komunikácii
vytvoriť sebavedomie pri vyjadrovaní v cudzom jazyku
vedieť formulovať svoje myšlienky
schopnosť vyjadrovať a presadzovať svoje názory
zlepšiť porozumenie plynulej reči rodného hovoriaceho
viesť bežný rozhovor s rodným hovoriacim
vedieť reagovať na aktuálne témy zo života
dokázať sa zúčastniť na diskusii s ostatnými účastníkmi


Firemné kurzy sú organizované JŠ Progres v spolupráci s objednávateľoom na základe dohodnutých zmluvných podmienok o koncepcii jazykového vzdelávania.

Cieľová skupina – zamestnanci:
Skupinový kurz
Obsah a ciele kurzu vychádzajú zo vstupného testovania budúcich účastníkov kurzov, na základe ktorého sú rozdelení do jednotlivých skupín. Po konzultácii s manažmentom zvolíme koncepciu jazykového vzdelávania z hľadiska požiadaviek a potrieb zamestnávateľa. Podľa dohodnutého počtu vyučovacích hodín a tematického zamerania kurzov vypracujeme program jazykového vzdelávania a frekvenciu kurzov.

Certifikáty

Cieľová skupina – manažment:
Individuálny kurz
Obsah a ciele kurzu sú koncipované v súlade s jazykovou úrovňou a potrebami manažmentu. Podľa požiadaviek zvolíme všeobecný alebo odborný jazyk, so slovenským alebo zahraničným lektorom. Na základe týchto kritérií JŠ Progres vypracuje individuálny študijný plán.

Organizácia výučby:
Výučba prebieha v priestoroch JŠ Progres alebo firiem, ak spĺňajú podmienky, v ktorých môže byť výučba organizovaná. V prípade zrušenia výučby je povinnosťou to oznámiť JŠ Progres minimálne 24 hodín dopredu, inak má JŠ Progres právo uplatniť si sankcie.

Chcete o nás vedieť viac?

Čo potrebuje študent, aby mohol študovať na Cambridge?

Čo potrebuje študent, aby mohol…

Prestížne vysoké školy vo…

 17.08.2017  7467

Chcete študovať v zahraničí? Túto vec budete musieť splniť!

Chcete študovať v zahraničí? Túto vec…

Slovenskí študenti, rovnako…

 16.08.2017  4139

Rozprávkovo dobrodružný tábor plný angličtiny

Rozprávkovo dobrodružný tábor plný…

Hravá forma, svet zábavy,…

 25.05.2017  7490

Povedali o Nás:

"Bola som veľmi spokojná s výučbou, ktorá prebiehala hravou formou, páčilo sa mi aj rozdelenie výučbových skupín, kurz mi určite pomohol v mojej komunikácii. "

Paulina D | 20.07.2017

(5/5)

Štandardný kurz anglického jazyka pre mládež a dospelých pre mierne pokročilých. Poslucháči si komplexne rozvíjali všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie,počúvanie a rozprávanie) .Kurzy boli organizované polointenzívnou formou v popoludňajších hodinách. Vyučovanie prebiehalo interaktívnymi komunikačnými metódami, malý počet poslucháčov bol optimálny pre rozvoj konverzácie v anglickom jazyku.Výučba bola kombinovaná so slovenským a zahraničným lektorom.

Cena: 129,00 €

Je toto hodnotenie užitočné? súhlasím (1410)
Naše služby ponúkame v nasledovných okresoch:

Chcete o nás vedieť viac?

Čo potrebuje študent, aby mohol študovať na Cambridge?

Čo potrebuje študent, aby…

Prestížne vysoké…

 17.08.2017  7467

Chcete študovať v zahraničí? Túto vec budete musieť splniť!

Chcete študovať v zahraničí?…

Slovenskí študenti,…

 16.08.2017  4139

Rozprávkovo dobrodružný tábor plný angličtiny

Rozprávkovo dobrodružný tábor…

Hravá forma, svet…

 25.05.2017  7490

Ďaľší overení dodávatelia z kategórie:

Táto webová stránka používa k zlepšeniu vašej skúsenosti súbory cookies. Ďalším používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím